De stijging in sterfte in Nederland was in 2020 ten opzichte van eerdere jaren verwaarloosbaar

Afgelopen jaar is er heel veel onduidelijkheid ontstaan omtrent oversterfte. Is er nu echt zoveel oversterfte? En wat is oversterfte eigenlijk? Oversterfte kan je op verschillen manieren definiëren. De overheid hanteert bijvoorbeeld het echte aantal overlijdens minus het verwachte aantal overlijdens. Het verwachte aantal overlijdens wordt door het CBS aan de hand van een ingewikkelde formule berekend, welke door een gemiddelde burger niet te volgen is. Daarom heb ik besloten om de daadwerkelijke sterfte per jaar van 2015 af te zetten tegen eerdere jaren en de ontwikkeling van de bevolking vanaf 2015. Op deze manier kan de verwachte sterfte het beeld niet vertroebelen. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel door mij (Richard Overweg). Ik wil benadrukken dat ik uitsluitende cijfers van het CBS heb opgeteld en dus geen verificatiewerkzaamheden of controles heb uitgevoerd. Ik hoop dat het bij mag dragen aan uw inzicht wat er nu feitelijk aan de hand is zoals het CBS zegt.

In 2020 heeft de overheid ingrijpende maatregelen ingesteld ter bestrijding van een zogenaamde pandemie. Direct in 2020 ben ik al begonnen met het in de gaten houden van de sterftecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS). Ik kwam er toen achter dat er tot en met week 13 van 2020 geen oversterfte was, als men kijkt naar de reële sterfte van eerdere jaren. Aan de hand van de sterfte per week heb ik een tabel gemaakt waarin de sterfte van de jaren 2015 tot en met 2020 cumulatief zijn vergeleken. Deze tabel treft u als bijlage aan. De reële sterfte was in 2020 wel hoger, maar was de afwijking nu zo groot en was de sterfte procentueel nu zoveel meer dan eerdere jaren. Om dit te bekijken heb ik hieronder een tabel toegevoegd met de bevolking ingedeeld tot en met 65 jaar, 65 tot en met 80 jaar en 80 jaar en ouder.

Procentueel en reëel neemt de sterfte niet toe onder de 65 jaar. Sterker nog deze blijft gelijk. Er is hier dus niets aan de hand. Als we kijken naar de leeftijd 65 tot en met 80 zien we procentueel ook een te verwaarlozen toename. Dit is niet iets om ongerust over te zijn. Vooral als men ook kijkt naar de forse toename van de bevolking welke 65 tot 80 jaar oud is. Vanaf 2015 tot en met 2020 is deze groep met circa 300.000 mensen gestegen. De groep 80 jaar en ouder heeft procentueel ook een minimale stijging van overledenen. Ten opzichte van sterfte in eerdere jaren is er ongeveer een half procent meer sterfte in deze leeftijdscategorie. Dit hangt samen met de vergrijzing in Nederland. Want ook de bevolking boven de 80 jaar is met circa 80.000 toegenomen ten opzichte van 2015. Met de aanhoudende vergrijzing in Nederland is er een steeds reëlere kans dat overlijdens stijgen en dat er bijvoorbeeld een piek optreedt als er een stevig virus optreedt in een jaar. Ik hoop dat dit artikel bijdraagt aan uw overwegingen wat er feitelijk aan de hand is zoals het CBS dat zegt.

Bijlage tabel reële sterfte cumulatief per week

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *