Over Voordegrondwet.nl

LIEFDE VRIJHEID GEEN DICTATUUR

Deze site is een initiatief van Richard Overweg.

Richard: Ik heb nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou moeten demonstreren. Maar onze vrijheid staat op dit moment behoorlijk onder druk en er is geen perspectief dat het beter gaat worden. Nu inmiddels steeds duidelijker wordt dat maatregelen helemaal niet noodzakelijk zijn, vind ik het noodzakelijk om mij te verzetten tegen een technocratische liefdeloze samenleving. Dit is niet wat ik wil.

Je kunt Richard bereiken via e-mail info@voordegrondwet.nl of door middel van het invullen van het formulier hier op de website.

Aan deze site wordt meegewerkt door Joep Zander.

Joep: Ik vind de sitenaam Voordegrondwet.nl een mooie samenvatting van alles waar ik altijd voor heb gestaan. Vrijheid van meningsuiting, transparantie van de macht (openbaarheid van rechterlijke uitspraken). Als publicist en activist zie ik al tientallen jaren hoe de grondwet wordt genegeerd. En dat gebeurt merkwaardigerwijs vooral door de rechterlijke macht als organisatie. Het is niet verbazingwekkend dat het negeren van de grondwet door de machtigen nu met de coronacrisis nog een stap verder is gegaan. We moeten dit stoppen! Zonder haat, met liefde, maar radicaal.