Feiten

(animatie met 5-mei-teken weg. toelichting)

Voorop staat dat we graag zouden zien dat u zelf nagaat wat klopt en wat niet, wat een feit is en wat niet. Het onderstaande geeft hierbij een aanzet.

Het is moeilijk om juiste informatie te vinden. Door de, zeer aantoonbare, censuur weten we vooral zeker dat we allerlei informatie die er toe doet niet, of moeilijk, kunnen bemachtigen. Vandaar onze speciale censuurpagina.

klik op het plaatje voor onze anti-censuurpagina
 1. Er worden steeds meer kanalen op sociale media geblokkeerd. Zo werd het hele youtube kanaal van Viruswaarheid verwijderd en bijvoorbeeld het kanaal van Lange Frans. Er worden ook vaak afzonderlijke filmpjes, afbeeldingen en teksten verwijderd. Een aantal daarvan verzamelen we op deze site.
 2. Posts op Facebook worden zomaar verwijderd of voorzien commentaar van zogenaamde factcheckers die de waarheid in pacht hebben. Een voorbeeld van een slechte factcheck met ons commentaar.
 3. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat 1,5 meter afstand helpt tegen infecties. Dit is toegegeven door de landsadvocaat in de Rechtszaak van Viruswaarheid tegen het RIVM. https://youtu.be/-mjm9YEI65A?t=5251 Overigens betekent dit niet perse dat afstand houden onder geen enkele omstandigheid zin heeft.
 4. De test waarmee zogenaamde besmettingen worden aangetoond is niet betrouwbaar. Voor informatie
 5. Mondkapjes zijn een gevaar voor de volksgezondheid, omdat het co2 gehalte in het bloed wordt verhoogd en mensen hierdoor kunnen flauwvallen, of andere problemen kunnen krijgen. Verder is er het gevaar van bacteriële besmetting. Ook hier betekent de zinloosheid van de algemene mondkapjesmaatregel nog niet dat mondkapjes onder geen enkele omstandigheid zinvol kunnen zijn.
 6. Op basis van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Spoedwet), kunnen alleen op basis van een dreiging van een epidemie grondrechten totaal ingeperkt worden.
 7. Er zijn door de maatregelen circa 1.000 levensjaren gered en er zijn 200.000 tot 650.000 levensjaren verloren gegaan. Hierover wordt een rechtszaak gevoerd tegen Van Dissel door verzekeringsarts Van Rijn van het UWV. De klacht helaas niet ontvankelijk verklaard en hierdoor niet inhoudelijk behandeld.
 8. Van het coronakrediet aan banken van 22 miljard euro, heeft maar 5 miljard echt met corona te maken.
 9. De spoedwet die per 1 december inging zorgt ervoor dat Nederland geregeerd wordt door slechts vier ministers.
 10. De spoedwet kan bij koninklijk besluit, dus zonder instemming van de Tweede Kamer telkens verlengd worden. Dit betekent feitelijk, dat de democratie afgeschaft wordt.
 11. Er zijn experimenten uitgevoerd met mondkapjes, terwijl dit wettelijk verboden is. Staatsrechtsgeleerden zoals Wim Voermans van Universiteit van Leiden en Jan Brouwer van Universiteit van Groningen hebben zich hierover uitgelaten.
 12. Door de coronamaatregelen wordt onze totale economie ontwricht en gaan duizenden bedrijven failliet.

Nog meer informatie is te vinden op https://samenterugnaarnormaal.nl/

Huidige vaccinaties moordend volgens viroloog van den Bossche