Christenen

Beste broeders en zusters. Nu het steeds lastiger wordt om samen te komen in de reguliere kerk, vanwege beperkingen vind ik het belangrijk om toch fysiek samen te kunnen komen. Het belangrijkste vind ik dat heel veel mensen in eenzaamheid verblijven door de maatregelen omtrent het coronavirus. Alles overziend is mijn mening dat er in strijd gehandeld wordt met het tweede en belangrijkste gebod: Heb uw naaste lief als uzelf. Uiteraard moedig ik u aan om betrokken te blijven bij uw eigen kerk en de beslissingen van uw kerk omtrent overheidsregelgeving te respecteren, aangezien de kerk een bijzondere verhouding heeft tot de staat. Toch wil ik (gezonde) mensen uit de omgeving van Deventer aanmoedigen om samen te komen met als doel om te overleggen hoe we met name mensen die behoefte hebben aan contact of hulp in groepen van twee personen kunnen helpen.

Het woord voor kerk was aan het begin van de eerste vroege kerk: ecclesia. Ecclesia betekent fysieke samenkomst of vergadering. Ook in de bijbel zijn veel teksten opgenomen over samenkomsten en hieraan verbonden is het tweede belangrijkste gebod: heb uw naaste lief als uzelf.

Onderstaand treft u teksten van mij aan uit de Bijbel die ons aanmoedigen om ons te verbinden en helemaal onderaan aan uitleg wel ik heb overgenomen van de website heilbode.nl (Jaap Dieleman):

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.Hebreeën 10:24-25

Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!Psalm 133:1

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.Handelingen 2:46-47

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.Handelingen 4:32

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.Galaten 3:28-29

Een uitgebreide toelichting met betrekking tot overheid, kerk en gezin van Jaap Dieleman treft u hier aan: https://www.heilbode.nl/uploads/bestanden/spot24/Een_bijbelse_plicht.pdf