Brief werknemer ivm vaccinatie

Onderstaand een voorbeeldbrief overgenomen van de website van voorwaarheid.nl:

Geachte werkgever,

Als werkgever verwacht u van mij dat ik mij laat vaccineren tegen COVID-19. Ongetwijfeld doet u dit uit de overtuiging dat dit het beste is voor dit ziekenhuis. Ik vraag echter uw aandacht voor navolgende.

Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam en het zelfbeschikkingsrecht zijn kernwaarden in onze samenleving. Dit betekent ook dat ik in vrijheid mag beslissen of ik gevaccineerd wil worden.

Deze rechten stonden nooit ter discussie totdat besloten werd dat iedereen gevaccineerd dient te worden tegen COVID-19. Herhaaldelijk werd benadrukt dat dit niet verplicht zou worden. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin dit bevestigd werd. Er komt geen directe of indirecte vaccinatieplicht. De druk die u op mij uitoefent, is niet met vrijwilligheid te verenigen.

Ik ben geen principiële tegenstander van vaccinaties. Voor een aantal ziektes zie ik het belang om daartegen vaccins in te zetten. Bij COVID-19 zie ik dit belang niet. Na het lezen van de bijsluiter van Pfizer en de informatie op de website van deze fabrikant, kom ik tot de conclusie dat de risico’s niet opwegen tegen de voordelen. De ziekte is volgens het RIVM voor 98% van de bevolking ongevaarlijk. Het virus treft vooral ouderen met onderliggende aandoeningen en een verzwakt immuunsysteem. Het vaccin heeft daarentegen bijwerkingen voor iedereen. Een aantal daarvan zijn ernstig.

Daarbij is het vaccin volgens Pfizer nog in de onderzoeksfase. Veel risico’s werden niet onderzocht. De derde fase van het onderzoek loopt gelijk met het uitrollen van de vaccinatiecampagne. Dit betekent dat mensen die zich laten vaccineren, deelnemen aan een medisch onderzoek.

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen uit 1998 stelt strenge voorwaarden en eisen voor dit soort onderzoeken. Artikel 5 van de wet bepaalt dat het verboden is wetenschappelijk onderzoek te verrichten met proefpersonen van wie redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij gezien de feitelijke of juridische verhouding tot degene die het onderzoek verricht of uitvoert of degene die de proefpersonen werft, niet in vrijheid over deelneming daaraan kunnen beslissen. Dat is hier het geval.

U oefent op mij een enorme druk uit om mij te laten vaccineren. Indien ik dit niet doe, dan verlies ik mogelijk mijn aanstelling. Ik ben  echter afhankelijk van dit inkomen. Ik sta dus voor een dilemma.  

Indien ik mij laat vaccineren is dit tegen mijn wil. Daarmee dwingt u mij tot deelname te nemen aan een medisch experiment. De wet stelt dit strafbaar met een vrijheidsstraf tot zes maanden. Indien als gevolg van dit experiment schade ontstaat, dan kan dit vervolgd worden voor (zware) mishandeling of doodslag. Ook bent u aansprakelijk voor alle schade.

Gaarne verzoek ik u mij te bevestigen dat u deze aansprakelijkheid aanvaardt. Ook verzoek ik u mij te bevestigen dat u verzekerd bent voor aansprakelijkheid uit medische experimenten. Dit betekent dat het onderzoeksopzet voldoet aan de eisen van Par. 4 van de wet.

Na ontvangst van uw bevestiging zal ik mijn besluit heroverwegen.

Met vriendelijke groet,

De werknemer